Darmowa dostawa od 150,00 zł

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia (Zasady) dotyczą stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym
 2. Kod rabatowy (Kod) to mechanizm i/lub warunki udostępnione i/lub obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.lozkoholicy.pl (Sklep Internetowy)
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Lozkoholicy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Żelkowie-Kolonii (adres: ul. Zacisze 34, 08-110 Żelków-Kolonia), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779244 posiadającą numer NIP: 8212662632 REGON: 382938470. (Wydawca)
 4. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy odbiorców, w szczególności dla Klientów lub Konsumentów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego
 5. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy Produktów, ich części, lub ilości Produktów lub Kodów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego.
 6. Kody mogą być wykorzystywane w trakcie Zamawiania i/lub Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. Kodów nie stosuje się dla Towarów oraz ewentualnie innych Towarów lub sposobów ich nabywania, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego.
 7.  Wydawca w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym podaje szczegółowo okres (dzień i godzina) stosowania Kodu, przy czym: i) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie Internetowym to okres jego realizacji możliwy jest w terminach podanych w informacji o Produkcie (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego
 8. Kod w Sklepie Internetowym wykorzystuje się na ścieżce zakupowej w trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji.
 9. Kod /Rabat nie podlega zamianie na gotówkę̨, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach. Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
 10. Kod nie łączy się̨ z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym oraz z innymi Kodami dostępnymi w Sklepie Internetowym, chyba że co inne wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 11. Kod może być wykorzystywany równolegle z wszystkimi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych, o ile informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub odrębne regulaminy stosowania Kodów (o ile występują) nie stanowią inaczej.
 12. W przypadku zwrotu Produktu przy nabyciu, którego wykorzystano Kod zwracana jest cena jak została zapłacona za Produkt, tj.: cena z uwzględnieniem Kodu/Rabatu.
 13. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Kodów mogą̨ być́ składane w formie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego Wydawcy dostępnego na stronie ( https://www.lozkoholicy.pl/Kontakt-cabout-pol-30.html ) , pisemnej i przesłane pocztą w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu okresu ich obowiązywania na adres Wydawcy: Lozkoholicy.pl Sp. z o.o. Sp. K. Zacisze 34 08-110 Żelków-Kolonia  z dopiskiem „Kod rabatowy [NAZWA KODU] - reklamacja”
 14. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.lozkoholicy.pl/Regulamin-cterms-pol-31.html
 15. Wydawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Zasad w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Wydawcy i Zasad, iii) zmiany funkcjonalności Kodów. Wydawca powiadomi o każdorazowej zmianie Zasad na stronie https://www.lozkoholicy.pl/client-rebate.php, przy czym każda zmiana Zasad będzie miała zastosowanie do Kodów rabatowych rozpoczynających obowiązywanie po dacie jej wejścia w życie.

Pytania i odpowiedzi

Jak skorzystać z kuponów?

1.     Skopiuj interesujący Cię kod rabatowy

2.     Sprawdź, które produkty są objęte kodem rabatowym

3.     Wybierz interesujący cię produkt i kliknij 'Do koszyka'

4.     W sekcji 'Zawartość koszyka' kod zaczyta się automatycznie, jeśli nie, należy go wkleić w pole na kod promocyjny

5.     Po wciśnięciu 'Zastosuj', kwota rabatu powinna zostać odliczona od wartości produktu


Jak można dostać kupon promocyjny?

Kupony promocyjne dotyczą najczęściej określonych akcji promocyjnych, co sprawia, że każdy kod ma określoną datę ważności. Co w takim razie zrobić, żeby nie przeoczyć danej akcji promocyjnej? Najprościej to zapisać się na nasz biuletyn, ponieważ kody rabatowe wysyłane są wszystkim lub wybranym Klientom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czasami pojawiają się również jako nagrody w konkursach.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do naszej bazy subskrybentów biuletynu i korzystania z wszystkich dostępnych rabatów i promocji.

 

Dlaczego mój kupon nie działa?

Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej występujące powody to:

·         Błędne wpisanie znaków określających dany kupon promocyjny.

·         Być może wygasła data ważności kuponu promocyjnego?

·         Być może wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty zamówienia przypisanej do kuponu?

 

·         Być może kupon rabatowy może być wykorzystany tylko przy określonych formach płatności?

pixel